Coaching
vezetői coaching

„Vezetőnek születni kell – de sikeres vezetőnek csak tanulás és gyakorlás útján válhat az ember.”
Ismeretlen szerző

Részletek

Az Ön kollégáinak erre van szüksége amennyiben:

szeretné tudni, hogy az egyes alkalmazottakban milyen képességek rejlenek

ismerni szeretné tudásszintjüket, felkészültségüket, tapasztalataikat

szeretné tudni, hogy Ön, mint vezető milyen területeken fejlődhet még

A coaching folyamatában egy adott vállalat vezetőit képezzük.
Hozzásegítjük őket ahhoz, hogy a bennük rejlő képességeket, készségeket, tudást és tapasztalatot a leghatékonyabban használják.
A coaching nem más, mint egy saját élményen alapuló intenzív tanácsadási folyamat

Az egyre fokozódó és gyorsan változó piaci elvárásoknak csak akkor tudnak megfelelni, ha személyes teljesítőképességüket növeljük

Tapasztalataink alapján az alábbiak miatt van szükség egy vállalatnál a coachingra cég/ szervezeti szinten:

✓ új szervezeti felállás, akvizíciók, vezetők új szokatlan felelősségi körökben
 nem egyértelmű célkitűzések, bizonytalan szervezeti határok (ki a felelős?)
 értékelési és visszajelzési nehézségek
 hatékony döntési folyamatok és kompetenciák hiánya
 felsővezetői csapat problémák
 tisztázatlan folyamatok, hatékonyság hiánya
 a rutin túlzott eluralkodása a szervezetben
 stratégiai dilemmák

valamint az egyén szintjén:

 segítséget nyújt a vezető szerepre való felkészítésben és a megfelelő vezetési stílus megválasztásában
 hozzájárul a személyes hatékonyság növeléséhez
 elősegíti a személyes készségek fejlesztését
 segítséget nyújt a konfliktuskezelésben, a kommunikációs zavarok elhárításában

Vezetői coaching:

 tudatos vezetői munkára való felkészítés
 vezetői készségek személyre szabott fejlesztése
 a változásokhoz való alkalmazkodás fejlesztése

VEZETŐI képzés

Coaching szakterületeink

Shadow coaching (más néven segítő árnyék)

A coacholtat a coach a háttérből, szinte árnyékként követi. A coach a coach-időszak végi ülésen vet fel témákat (természetesen erősen kérdezési technikára támaszkodva) és állapodnak meg a fejlesztési területekben.

Személyes coaching

A coach és a coacholt interperszonális szituációban találkozik és kommunikál. A coach erősen igyekszik arra, hogy a coacholt meg tudja fogalmazni a megoldandó problémát, és a probléma okait is. A megoldás megfogalmazása közben a coach kimarad a megoldásból, nem ad tanácsot, hanem kellő távolságból szemlélődve kérdésekkel segíti a cocholtat a megoldás megfogalmazására.

Csoport coaching

A coaching ülés csoportban valósul meg. A csoport valamely tagja a probléma-gazda, és ő lesz egyben a coacholt is. Alkalmazott technikák pl.: reflecting team, Bálint módszer. Mindegyikben közös, hogy a probléma feltárása után, amelyben a coacholt is tájékoztat és a csoport is kérdez, a coacholt visszavonul és a csoport ad visszajelzést a problémáról.

Szakmai coaching

(pl. vezetői, értékesítési, tárgyalástechnikai): A coaching technika azonos lehet az általános coaching-ülések technikájával, de a coachnak egyre inkább felkészültnek kell lennie az adott szakterületből. A helyes kérdések feltevéséhez ismernie kell az adott szakterületet, az ottani “iskolákat”, a szakmai közösséget és körülményeket. Ezek a körülmények országonként, de akár országrészenként is erős kulturális különbözőségeket mutathatnak, amelyekkel a coachnak is tisztában kell lennie.

Bemutatkozik hatékonyság javító sikerprogramunk

Új szolgáltatásunk a H.E.L.P., a Hatékony Ellenőrzési Lépések Programja. A képzés program egy adott vállalat, legyen az kis-, középvállalkozás, vagy akár multinacionális cég hálózati ellenőrző csoportjának felülvizsgálatát foglalja magába.

Célja a hálózatban tevékenykedő területi vezetők/ képviselők munkafolyamatainak feltérképezése, belső működési rendszereik felülvizsgálata, szükség esetén szakmai területek újraszervezése.

A H.E.L.P. a következő területeket érinti

 területi vezető tevékenységének rendszerezése, fejlesztése
 területi vezető egyéni képzése a coaching eszközeivel
 gyakorlati képzések munkavégzés közben
 új partnerközpontú és profitorientált munkafolyamatok bevezetése

A H.E.L.P. felépítése

I. szakasz: felmérés, munkafolyamat elemzés
Tapasztalatok prezentálása, stratégiai terv készítése.

II. szakasz: képzések, gyakorlati képzések, vezetői coaching
(a felmérés során feltárt igények alapján)

III. szakasz: kontrol folyamat
Az újonnan bevezetett módszerek és stratégia alkalmazásának ellenőrzése, folyamatos nyomon követése, tanácsadás.

A program során elért eddigi eredmények, avagy miért érdemes a H.E.L.P.-et választani

✓ kiemeli a már jól működő, továbbá a fejlesztésre szoruló munkafolyamatokat, rendszereket
✓ objektív képet ad a területi vezetők mindennapi munkájáról
✓ fejleszti a szakmai felkészültséget, naprakészséget, hatékony munkavégzést
✓ kommunikációs híd megteremtése a gyártó és a partner között

}

A program során elért eddigi eredmények, avagy miért érdemes a H.E.L.P.-et választani:

 kiemeli a már jól működő, továbbá a fejlesztésre szoruló munkafolyamatokat, rendszereket
 objektív képet ad a területi vezetők mindennapi munkájáról
 fejleszti a szakmai felkészültséget, naprakészséget, hatékony munkavégzést
 kommunikációs híd megteremtése a gyártó és a partner között

ügyfeleink

Köszönjük, hogy minket választottak!

árajánlat

Kérje egyedi ajánlatunkat vagy további felvilágosítást a +36 30 242 3078-es számon, vagy küldjön üzenetet

Személyes adatainak védelme